Kỳ hạn bình quân danh mục trái phiếu Chính phủ tăng 1 năm

Theo Kho bạc Nhà nước, đến hết ngày 7/12/2016, Kho bạc đã vượt kế hoạch huy động vốn trái phiếu Chính phủ đề ra cho năm nay, khi tổng khối lượng huy động đạt trên 281.294 tỷ đồng (bằng 1,08 lần tổng khối lượng phát hành năm 2015).

Với việc thành công trong phát hành khối lượng đáng kể các loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn dài trên 10 năm, cũng như áp dụng đồng bộ các giải pháp, bà Trịnh Thị Vân Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ, Kho bạc Nhà nước cho biết, kỳ hạn bình quân trái phiếu Chính phủ phát hành trong năm 2016 đạt 8,74 năm; bình quân danh mục đạt 5,74 năm, tăng hơn 1 năm so với cuối năm 2015.