Ký cam kết bảo vệ môi trường ở âu thuyền và cảng cá Thọ Quang

Các tổ chức, cá nhân mua bán, vận chuyển thủy sản tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang ký cam kết bảo vệ môi trường.

(Cadn.com.vn) - Chiều 26-10, Phòng Cảnh sát môi trường (CATP Đà Nẵng) phối hợp với Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang tổ chức tuyên truyền và ký cam kết bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân mua bán, vận chuyển thủy sản tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Tại đây, hơn 50 tổ chức, cá nhân tham gia mua bán, vận chuyển thủy sản tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang đã ký cam kết, sẽ không để nước thải hải sản rò rỉ, rơi vãi gây ô nhiễm môi trường. Xả nước thải đúng nơi quy định, thực hiện đúng quy định về thu mua, bốc xếp và vận chuyển hải sản trong âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Phòng Cảnh sát môi trường thành phố cho biết, âu thuyền và cảng cá Thọ Quang là điểm nóng về ô nhiễm ở thành phố Đà Nẵng, trong đó nước thải từ việc mua bán, vận chuyển thủy sản là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm. Vì vậy thời gian đến ngoài việc tuyên truyền, sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nếu tổ chức, cá nhân nào vi phạm 3 lần thì Phòng Cảnh sát môi trường sẽ đề xuất chủ tịch UBND thành phố không cho tiếp tục hoạt động, kinh doanh tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.

Ký cam kết bảo vệ môi trường ở âu thuyền và cảng cá Thọ Quang - Ảnh 1

H.A