Kỳ 2: Phát huy vai trò của đảng viên, người có uy tín

Huyện Ba Bể đã và đang thực hiện tốt việc phát huy vai trò của đảng viên, người có uy tín ở cơ sở. Qua đó đội ngũ này đã giúp vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy Ba Bể (thứ 2 từ phải sang) đến thôn Tọt Còn, xã Cao Thượng thăm nắm đời sống của người dân.

Công tác phát triển đảng được Đảng bộ huyện Ba Bể đặc biệt chú trọng thực hiện, nhất là với người dân tộc thiểu số, đảng viên tại các chi bộ vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Đến nay huyện có 45 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 19 đảng bộ, 26 chi bộ trực thuộc và 269 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số hơn 4.900 đảng viên. Đây chính là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia tích cực vào các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Cán bộ xã Thượng Giáo phổ biến với đồng bào Dao thôn Pác Phai về các quy định mới của pháp luật.

Từ năm 2020 đến nay huyện Ba Bể bầu chọn được hơn 1.100 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại 179 thôn, tiểu khu. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã quan tâm phát huy hiệu quả đội ngũ người có uy tín.

Hằng năm huyện đều tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời việc thăm hỏi, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, khen thưởng cho người có uy tín đúng theo chế độ quy định. Theo đó, từ năm 2020 đến nay, huyện đã thăm hỏi, tặng quà Tết Nguyên đán cho trên 1.100 lượt người với tổng kinh phí hơn 550 triệu đồng; thăm hỏi ốm đau với 49 lượt người; thăm viếng người uy tín, thân nhân người có uy tín qua đời 24 lượt người; tổ chức cho 221 lượt người có uy tín trên địa bàn huyện đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh và gặp mặt lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Ma Thị Cử, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể đánh giá về vai trò của người có uy tín trên địa bàn huyện.

Ông Lý A Thán, người có uy tín ở thôn Khau Qua, xã Nam Mẫu cho biết: Được người dân trong thôn tin tưởng suy tôn làm người có uy tín là vinh dự lớn. Do vậy tôi thấy mình cần phát huy trách nhiệm nêu gương. Ngoài việc tuyên truyền người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế thì còn phải vận động Nhân dân gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp; bài trừ những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Ông Lý A Thán, người có uy tín ở thôn Khau Qua, xã Nam Mẫu chia sẻ về những việc làm ở địa phương.

Thông qua công tác vận động, gia đình ông Thào Chư Dình, người dân tộc Mông ở thôn Khâu Qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đã 04 lần hiến tặng tổng cộng hơn 3.000m2 đất để xây dựng lớp học và làm đường giao thông nông thôn. Việc làm của ông đã được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và là gương tiêu biểu ở địa phương.

Ông Thào Chư Dình, chia sẻ về việc hiến đất của gia đình với mục đích cho các cháu có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đội ngũ đảng viên và người có uy tín ở Ba Bể những năm qua luôn tích cực tham gia cùng chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong Nhân dân, trở thành lực lượng nòng cốt, là “cầu nối” hữu hiệu đưa chính sách của Nhà nước lan tỏa vào cuộc sống.

Đồng chí Ma Văn Thuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể đánh giá về vai trò đảng viên ở cơ sở.

Việc thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Ba Bể đã đem lại thay đổi về nhiều mặt trong phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua công tác này đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, vật chất của đại bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện./.

(Còn nữa)

Đình Văn

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/ky-2-phat-huy-vai-tro-cua-dang-vien-nguoi-co-uy-tin-post63929.html