Kỳ 1: Thiếu thang bảng lương, chậm đóng BHXH

Đoàn giám sát liên ngành gồm Ủy ban TƯ MTTQVN, Thanh tra Chính phủ, Bộ LĐTBXH, BHXHVN và Tổng LĐLĐVN đã tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH tại 3 DN trên địa bàn Hà Nội là Cty TNHH Elentec Việt Nam, Cty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội và Cty CP Thế giới số Trần Anh. Qua giám sát cho thấy, cơ bản các DN nói trên đã thực hiện tốt pháp luật về BHXH. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng DN đóng BHXH chậm, thiếu thang bảng lương theo quy định của Nhà nước, NLĐ trực tiếp không được nâng lương...

Kỳ 1: Thiếu thang bảng lương, chậm đóng BHXH - Ảnh 1

Ông Lê Đình Quảng - Phó ban Quan hệ LĐ Tổng LĐLĐVN, Phó trưởng đoàn giám sát liên ngành phát biểu tại buổi giám sát thực hiện pháp luật BHXH ở Cty TNHH Elentec Việt Nam. Ảnh: Xuân Trường

Điểm sáng: Không nợ BHXH

Điểm sáng chung đáng ghi nhận tại 3 Cty nói trên là không Cty nào để nợ BHXH. Tại Cty TNHH Elentec Việt Nam (nơi có 3.634 LĐ sản xuất kinh doanh về linh kiện điện tử ở KCN Quang Minh), qua báo cáo của Cty và kết quả giám sát của đoàn cho thấy: Công tác lập, quản lý hồ sơ, sổ sách theo dõi việc giải quyết các chế độ BHXH (ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe...) cho NLĐ được thực hiện đầy đủ. Cty đã thực hiện hình thức giao dịch điện tử để đảm bảo việc giao dịch về BHXH nhanh, tiết kiệm nhiều chi phí. Việc giải quyết và thanh quyết toán các chế độ BHXH đối với NLĐ cơ bản cũng được thực hiện kịp thời. Theo bà Lê Thị Thu Hà - Trưởng phòng Nhân sự Cty TNHH Elentec Việt Nam, Cty cũng đáp ứng nguyện vọng của khoảng 50% số NLĐ muốn ủy quyền cho Cty lưu giữ hộ sổ BHXH.

Với Cty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội (nơi có 641 LĐ với ngành nghề là quản lý, vận hành, cấp thoát nước phục vụ sinh hoạt dân sinh và sản xuất), việc đăng ký tham gia BHXH, BHTN của số người thuộc diện phải tham gia BHXH, BHTN tính đến hết tháng 9.2016 đạt 100%. Việc chốt sổ BHXH và chi trả các chế độ cho NLĐ khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ được Cty tuân thủ. Theo ông Nguyễn Văn Hải - Phó TGĐ Cty, năm 2015, Cty đã giải quyết chế độ hưu trí cho 9 NLĐ; giải quyết ốm đau cho 11 lượt NLĐ, chế độ thai sản cho 12 NLĐ với tổng số tiền là 210.881.900 đồng. 9 tháng đầu năm 2016, Cty giải quyết chế độ hưu trí cho 16 NLĐ với tổng số tiền là 231.886.500 đồng...

Còn Cty CP Thế giới số Trần Anh (nơi có 2.072 LĐ hoạt động về lĩnh vực bán lẻ các sản phẩm điện máy, máy tính, điện thoại). Việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH được Cty thực hiện theo quy định của pháp luật. 9 tháng đầu năm 2016, Cty đã thanh toán các chế độ BHXH cho NLĐ với tổng số tiền 643.394.100 đồng.

Chưa thông tin định kỳ về đóng BHXH cho NLĐ

Cũng qua giám sát cho thấy Cty TNHH Elentec Việt Nam chưa thực hiện việc thông tin định kỳ về tình hình đóng BHXH cho NLĐ. Cty cũng chưa cung cấp được các tài liệu, thông tin đã được đoàn giám sát yêu cầu như hồ sơ của 556 người ký HĐLĐ dưới 3 tháng để chứng minh lý do số LĐ này chưa đóng BHXH. Mức đóng BHXH của Cty còn thấp, mới chỉ đạt ngưỡng của mức lương tối thiểu vùng. Cty chưa có chế độ nâng bậc lương cho NLĐ trực tiếp; dẫn đến sự chênh lệch lớn giữa LĐ trực tiếp và LĐ gián tiếp. Mặt khác, đoàn giám sát cũng chỉ ra rằng, Cty chưa có sự phân loại NLĐ làm công việc nặng nhọc, độc hại để chi trả các chế độ có liên quan cho NLĐ.

Tại Cty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hải - Phó Tổng Giám đốc Cty - thừa nhận, chưa thực hiện việc chuyển xếp lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện tại, Cty còn chậm nộp BHXH cho NLĐ tháng 8 và 9.2016. Nguyên nhân theo ông Hải là bởi UBND TP. Hà Nội đang chỉ đạo các Cty thủy lợi rà soát, điều chỉnh định mức kinh tế, kỹ thuật để duy trì hệ thống tưới, tiêu nên Cty chưa được UBND TP. Hà Nội phê duyệt kế hoạch đặt hàng và cấp tạm ứng 30% kinh phí vụ Xuân năm 2016.

Cty CP Thế giới số Trần Anh chưa triển khai thực hiện việc thông báo định kỳ thông tin đóng BHXH cho NLĐ; chưa thực hiện việc bàn giao sổ BHXH cho NLĐ quản lý. Cty thực hiện việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH của tháng trước vào ngày 25 của tháng sau, dẫn đến việc đóng các chế độ BHXH cho NLĐ còn chậm. Đoàn giám sát cũng đề nghị Cty cần sớm xây dựng thang, bảng lương theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ; sớm có phương án để thực hiện quy định của Luật BHXH năm 2014 về bàn giao sổ BHXH cho NLĐ quản lý.

Các cấp CĐ thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến người sử dụng LĐ và NLĐ, đặc biệt về chế độ chính sách BHXH bởi đây là vấn đề sát sườn đối với đời sống NLĐ. Tuy nhiên, việc thực hiện pháp luật BHXH ở nhiều DN vẫn còn lúng túng, chậm đóng BHXH, thiếu thông tin làm ảnh hưởng đến quyền lợi NLĐ… đòi hỏi phải sớm được chấn chỉnh, khắc phục.

Xuân Trường