Kumo thách thức Google

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Hãng Microsoft chuẩn bị đưa Kumo vào hoạt động, đó sẽ là một cỗ máy tìm kiếm rất mạnh trên internet và sẽ là sự thách thức đối với hai gã khổng lồ Google và Yahoo.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200910/20090307225120.aspx