KSK: Đổi Chủ tịch, thanh lý hàng loạt hợp đồng hợp tác kinh doanh

CTCP Khoáng sản Luyện Kim Màu (HNX: KSK) thông báo đổi Chủ tịch HĐQT, thanh lý các hợp đồng hợp tác kinh doanh và chuyển nhượng cổ phiếu.

Cụ thể, HĐQT công ty nhất trí bầu bổ sung ông Nguyễn An Thạnh và ông Thạnh sẽ giữ chức Chủ tịch HĐQT KSK. Trước đó, công ty cũng công bố thay đổi vị trí Tổng giám đốc và chuyển giao cho ông Lê Đức Dũng đảm nhận.

Công ty sẽ thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Phát triển Việt Đô và CTCP Khoáng sản Phi kim, thu hồi số vốn hợp tác lần lượt là 14.5 tỷ và 13.8 tỷ đồng. Ngoài ra, HĐQT cũng quyết định chuyển nhượng 250,000 cp CTCP Khoáng sản Công nghiệp Việt Đô - Hamico với giá trị 2.5 tỷ đồng và chuyển nhượng phần vốn góp có giá trị 70 tỷ đồng (78.37%) tại Công ty TNHH MTV Gạch Đại Hoàng cho các tổ chức, cá nhân khác.

Đồng thời, KSK sẽ góp vốn 60 tỷ đồng (10%) vào CTCP Tài Nguyên Sài Gòn.

Tài liệu đính kèm:
KSK_2014.7.7_bc9e3c5_KSK-NQHDQT.zip

Minh Hằng