KSB: 9 tháng vượt 7% kế hoạch lợi nhuận năm 2016

Doanh thu tăng mạnh giúp KSB đạt lợi nhuận gấp 2 lần cùng kỳ đồng thời vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng.

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB) vừa công bố báo cáo hoạt động kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh.

KSB: 9 tháng vượt 7% kế hoạch lợi nhuận năm 2016 - Ảnh 1

Cụ thể, doanh thu thuần KSB đạt 327 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 13%, dẫn đến biên lợi nhuận gộp tăng 57%. Kết quả, KSB đạt 64 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, KSB đạt 641 tỷ đồng doanh thu và 154 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 17% và 59% so với cùng kỳ năm trước.

So với kế hoạch KSB đưa ra, sau 9 tháng KSB đã hoàn thành 75% kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt 7% kế hoạch lợi nhuận năm 2016.