Kosovo: “Món nợ xấu” của EU

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Một năm sau khi độc lập, Kosovo vẫn là "cục nợ" lớn mà EU đang đeo bên mình. Về mặt an ninh, đây vẫn là vùng đất đầy rẫy tội phạm có tổ chức, tội phạm buôn người và mua bán ma túy hoạt động gần như ngang nhiên trước mũi lực lượng an ninh châu Âu.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2009/2/68729.cand