Kon Tum vừa ghi nhận 2 trận động đất liên tiếp

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết, tại tỉnh Kon Tum vừa xảy ra 2 trận động đất liên tiếp.

Theo đó, một trận động đất vừa xảy ra vào lúc 8h12 (giờ Hà Nội), có độ lớn 2,5 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (vị trí có tọa độ: 14.802 độ vĩ Bắc, 108.343 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 20.1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai được đánh giá là cấp 0.

Vị trí trận động đất số 1

Trước đó ít phút, vào lúc 7h44 (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 2,6 cũng xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.840 độ vĩ Bắc, 108.349 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Vị trí trận động đất số 2

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cũng cho biết, vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này./.

Tạ Lan/VÔV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/kon-tum-vua-ghi-nhan-2-tran-dong-dat-lien-tiep-858448.vov