Kon Tum: Thành tựu sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010", đời sống của đồng bào khu vực Tây nguyên có bước cải thiện, an ninh-quốc phòng trên địa bàn được củng cố ngày càng vững chắc, ổn định

Triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 18-01-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010" (gọi tắt là Nghị quyết 10), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã xây dựng Kế hoạch số 19-KH/TU, ngày 26-6-2002 và Chương trình số 78-CTr/TU, ngày 14-1-2005 để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, sớm đưa Nghị quyết 10 đi vào cuộc sống. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, kinh tế của tỉnh tăng trưởng liên tục với tốc độ khá cao. Đến nay, Kon Tum là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao ở vùng Tây Nguyên (bình quân 11%/năm giai đoạn 2001-2005; khoảng 14,5%/năm giai đoạn 2006-2010); thu nhập bình quân đầu người năm 2010 ước đạt khoảng 14 triệu đồng, gấp gần 2 lần năm 2005 và gấp 4,3 lần năm 2001; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng, năm 2010 ước đạt 60 triệu USD, gấp 3,7 lần năm 2005 và gấp 10 lần năm 2001; thu ngân sách nhà nước tại địa bàn tăng khá và liên tục qua các năm. Các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh được chú trọng khai thác có hiệu quả. Nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ngày càng đa dạng và tăng cao. Các vùng kinh tế động lực của tỉnh được hình thành và đang có bước phát triển (TP.Kon Tum gắn với KCN Sao Mai và các khu đô thị mới; huyện Ngọc Hồi gắn với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; huyện Kon Plông gắn với Khu du lịch sinh thái Măng Đen). Môi trường đầu tư được cải thiện đáng kể. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của tỉnh nói chung và ở các xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn nói riêng được cải thiện đáng kể. Bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân được từng bước nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hiện còn khoảng 16%. An ninh-quốc phòng trên địa bàn được củng cố ngày càng vững chắc, ổn định, không còn điểm nóng trên địa bàn. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn./.