Kon Tum phục dựng hơn 20 lễ hội văn hóa truyền thống

15 năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đã nghiên cứu, phục dựng 23 lễ hội truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng.

Kon Tum phục dựng hơn 20 lễ hội văn hóa truyền thống - Ảnh 1

Cụ thể, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đã nghiên cứu, phục dựng nhiều lễ hội truyền thống tiêu biểu, như lễ mừng lúa mới, lễ ăn trâu mừng nhà rông mới, lễ mừng nước giọt, lễ lập làng, lễ cưới... của các dân tộc Ba Na, Xê Đăng, Giẻ Triêng...

Đặc biệt, nét đẹp văn hóa truyền thống của một số dân tộc ít người như lễ cưới của người Brâu (huyện Ngọc Hồi), lễ mừng lúa mới và lễ bỏ mả của người Rơ Măm (huyện Sa Thầy) đã được chọn lựa, in thành sách để giới thiệu rộng rãi.

Trên cơ sở phục dựng, nhiều lễ hội dân gian trước đây ít nhiều bị lãng quên đã được các địa phương duy trì tổ chức, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và làm phong phú hơn đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số địa phương.

Theo thống kê, từ năm 2000 đến nay, tỉnh Kon Tum đã tổ chức gần 2.600 lượt lễ hội, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong đó, có 2.088 lượt lễ hội dân gian, 180 lượt lễ hội lịch sử cách mạng, 330 lượt lễ hội tín ngưỡng, tâm linh.

P.H