Kon Tum: Giải ngân đầu tư công dưới 50%, một loạt chủ đầu tư sẽ bị kỷ luật

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đề xuất cụ thể về hình thức xử lý kỷ luật hành chính đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 50% mà do nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

 Một loạt chủ đầu tư ở Kon Tum có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 50% sẽ bị kỷ luật.

Một loạt chủ đầu tư ở Kon Tum có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 50% sẽ bị kỷ luật.

Mới đây, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đã có chỉ đạo về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm liên quan đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt kết quả thấp.

Cụ thể, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư có chính kiến đề xuất cụ thể về hình thức xử lý kỷ luật hành chính đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 50% mà do nguyên nhân chủ quan là chủ yếu;

Việc này được yêu cầu phải hoàn thành báo cáo chậm nhất trong ngày 23/2/2024, đồng thời gửi hồ sơ và nội dung đề xuất về Sở Nội vụ để tổng hợp tham mưu.

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý kỷ luật hành chính theo thẩm quyền và thông báo đến các tổ chức đảng có liên quan để đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2023 theo đúng quy trình, quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 28/2/2024.

Đại diện tỉnh Kon Tum thông tin, theo số liệu báo cáo của Bộ Tài chính đến ngày 30/11/2023, địa phương này giải ngân được 1.824 tỷ/3.618 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 50,42% kế hoạch; đứng thứ 54/63 tỉnh thành cả nước. Đây là mức thấp hơn bình quân chung cả nước là 65%.

Nhiều đơn vị được giao tổ chức thực hiện dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh (19,75%);

Sở Y tế (9,57%); Sở Giao thông Vận tải (29,97%); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (30,25%); Chi cục Kiểm lâm (2,12%).

Ngọc Mai

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/kon-tum-giai-ngan-dau-tu-cong-duoi-50-mot-loat-chu-dau-tu-se-bi-ky-luat-20180504224295563.htm