Kon Tum: Điểm sáng ở cực bắc Tây Nguyên

Kon Tum là tỉnh nằm ở cực bắc Tây Nguyên, lại đông đồng bào dân tộc thiểu số, có đường biên dài. Song những năm qua MTTQ tỉnh Kon Tum đã đạt được nhiều thành tựu đáng quan trọng trên mọi lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân ngày một cao. Trước thềm Đại hội MTTQ tỉnh Kon Tum, Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Trần Bình Trọng – Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh Kon Tum:

Một góc TP. Kon Tum

PV: Xin ông cho biết một số thành tựu về củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum?

Ông Trần Bình Trọng: Trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và ủng hộ tích cực của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã không ngừng tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát triển thêm tổ chức thành viên và cá nhân tiêu biểu trong Mặt trận, tạo sự đa dạng, phong phú về tổ chức và hoạt động.

Việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác đối ngoại nhân dân... theo phương châm "Gần dân, sát dân, trọng dân và hiểu dân”, hướng hoạt động về địa bàn khu dân cư đã làm cho phương thức hoạt động của Mặt trận được đổi mới cả về nội dung và cách thức triển khai.

Vậy các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh nhiệm kỳ 2009 – 2014 đã đạt được kết quả như thế nào, thưa ông?

- Nhiệm kỳ qua, việc vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước là một trong những nội dung quan trọng trong công tác Mặt trận đó là: CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, CVĐ "Ngày vì người nghèo” và "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trong đó trọng tâm là CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với 5 nội dung bao quát toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua việc triển khai thực hiện CVĐ "Ngày vì người nghèo” gắn với các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, công tác cứu trợ theo Nghị định 64 của Chính phủ trong nhiệm kỳ vừa qua, các hoạt động trên đã huy động được số tiền trên 232 tỷ đồng, trong đó Quỹ Vì người nghèo đã huy động trên 62,3 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây dựng 2.272 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 388 căn, lồng ghép theo Nghị quyết 30a và Quyết định 167 của Chính phủ được 289 căn; ngoài ra còn giúp hàng ngàn lượt người phát triển kinh tế, học sinh học tập, khám chữa bệnh, trao tặng quà nhân dịp lễ, tết; chương trình an sinh xã hội đã huy động được trên 115 tỷ đồng; hoạt động cứu trợ đã huy động được trên 54 tỷ đồng. Tất cả số tiền trên đã kịp thời hỗ trợ cho nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ; thăm, tặng quà tết; hỗ trợ sinh kế; hỗ trợ các đối tượng bị tổn thương trong xã hội; xây dựng các công trình dân sinh phục vụ cộng đồng... Số hộ giàu và khá ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, bình quân giảm khoảng 4,5%/năm.

Cùng với việc làm tốt các cuộc vận động, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã đạt được kết quả gì, thưa ông?

Thực hiện Quy chế phối hợp, trong nhiệm kỳ 2009-2014, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham gia trên 70 đoàn giám sát, kiểm tra của Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các Ban xây dựng Đảng và một số sở, ngành liên quan.

Cụ thể, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thực hiện thành công nhiệm vụ phản biện xã hội đối với hình thức khoán liên kết giữa Công ty cao su Kon Tum với các hộ dân trên địa bàn tỉnh; Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy để thành lập huyện mới tại khu vực Nam Sa Thầy, đã góp phần phát huy dân chủ, giải tỏa những bức xúc giữa các hộ dân và doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng từng bước phát huy tác dụng, nhất là giám sát đối với các công trình do nhân dân đóng góp. Ngoài ra, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân giám sát việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở của chính quyền trong việc công khai những việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Nhiệm kỳ qua, việc vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước là một trong những nội dung quan trọng trong công tác Mặt trận. Đó là: CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, CVĐ "Ngày vì người nghèo” và "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trong đó trọng tâm là CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với 5 nội dung bao quát toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Là tỉnh có đường biên giới dài, đông đồng bào dân tộc, lại có cửa khẩu Bờ Y lớn giao thương với các nước Lào, Campuchia. Vậy Kon Tum đã làm tốt công tác đối ngoại nhân dân như thế nào, thưa ông?

- Với phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân đạt kết quả thiết thực. Ủy ban MTTQ tỉnh và 5 tổ chức thành viên đã thống nhất ký kết và triển khai thực hiện hiệu quả Biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác với các tổ chức Mặt trận và đoàn thể của các tỉnh Sê Kông, Attapư - Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, tỉnh Ratanakiri - Vương quốc Campuchia. Công tác tuyên truyền về biển, đảo, tuyên truyền về công tác phân giới cắm mốc giữa Việt Nam - Campuchia, công tác tôn tạo, tăng dày mốc quốc giới Việt Nam - Lào được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông có thể cho biết một số phương hướng, nhiệm vụ công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 – 2019?

- Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của địa phương. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Mở rộng và nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân, kết hợp với việc kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Trân trọng cảm ơn ông!

NGUYỄN HẢI LỘNG (thực hiện)