Kon Tum: Công bố chi tiết địa danh và diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp

    Gốc

    UBND tỉnh Kon Tum ra Quyết định số 46/2007/QĐ - UBND công bố chi tiết địa danh và diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức năng 3 loại rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/11/05/032051/3849