Kon Tum: Chỉ 11,34% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Ngày 17-8 tin từ Sở Y Tế tỉnh Kon Tum, đến nay toàn tỉnh này đã có 94/97 xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) đã có trạm y tế (chiếm tỷ lệ 96,9%) với bình quân có 5,12 cán bộ/TYT và tất cả đều được trang bị các trang thiết bị và thuốc thiết yếu

    phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh và phòng bệnh của người dân ngay tại tuyến cơ sở. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 11/97 xã (chiếm tỷ lệ 11,34%) đạt chuẩn quốc gia về y tế. Trong đó, TP.Kon Tum có 09 đơn vị, huyện Kon Plông và Đăk Hà mỗi huyện có 01 đơn vị; 06 huyện còn lại (là Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Sa Thầy, Kon Rẫy) còn trắng về tiêu chí trên. RCK

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=19657