KNOWLEDGEWORKSHOP: Quản lý tất cả thông tin chỉ với một công cụ

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Bạn có thể sử dụng KnowledgeWorkshop để lưu trữ những thông tin và kiến thức có giá trị suốt cả cuộc đời, giúp bạn làm việc hiệu quả và thành công hơn....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=13946