Klinsmann quyết định "tái xuất" tại Bayern Munich

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ tháng 7/2008, HLV Juergen Klinsmann sẽ kết thúc chuỗi ngày "ẩn cư" tại California khi đồng ý kế nhiệm Ottmar Hitzfeld dẫn dắt Bayern Munich.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=36953