KLF: 9 tháng, công ty mẹ lãi ròng hơn 80 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP Liên doanh đầu tư quốc tế KLF (KLF – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý III/2014.

Theo đó, doanh thu thuần KLF đạt 155,34 tỷ đồng, tăng 59,49% so với cùng kỳ; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 40,65 tỷ đồng, tăng 213,42% cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 31,75 tỷ đồng, tăng 226,31% cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu Công ty đạt 427,77 tỷ đồng, tăng hơn 162% cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 80,36 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/9/2014, tổng tài sản KLF đạt hơn 1.265 tỷ đồng, tăng 164,64% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn khác đạt 80,91 tỷ đồng, gấp 6,7 lần so với đầu năm; hàng tồn kho giảm hơn 93,2% so với đầu năm, từ 58,32 tỷ đồng xuống còn 3,96 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng mạnh từ 276,8 tỷ đồng lên 1.002,21 tỷ đồng, tương ứng tăng 262%. Trong đó, đầu tư vào công ty liên kết Công ty TNHH Hải Châu hơn 309 tỷ đồng, CTCP Nông Dược 157,73 tỷ đồng; còn đầu tư dài hạn khác có đầu tư vào CTCP Đầu tư địa ốc Alaska 150 tỷ đồng và CTCP Dịch vụ y tế Hà Thành 250 tỷ đồng.

Khoản phải trả dài hạn khác có thêm 2 phát sinh đối với CTCP Đầu tư và Quản lý Tài sản RTS là 100 tỷ đồng và Công ty TNHH Quản lý tòa nhà Ion Complex là 16,6 tỷ đồng.

Được biết, trong thời gian gần đây, KLF luôn là tâm điểm của thị trường với giao dịch khủng. Chốt phiên giao dịch hôm nay, ngày 17/11, KLF tăng 1.300 đồng lên 15.500 đồng/Cp với khối lượng khớp lệnh đạt 25,23 triệu đơn vị. Tính trung bình 10 phiên giao dịch gần đây, khối lượng khớp lệnh của KLF đạt 16,11 triệu đơn vị/phiên.

T.Thanh