KLEPTOMANIA: Tiện ích chuyên "copy text" ở những định dạng không thể "copy" được

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Kleptomania cho bạn lựa chọn văn bản bất cứ nơi đâu trên màn ảnh, kể cả những vùng mà bạn không thể bôi đen với con chuột của bạn, những cột dữ liệu từ một bộ xử lý văn bản hay những thông báo lỗi từ bất kỳ chương trình cửa sổ nào....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=14177