KIS lãi 9 tháng hơn 78 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ

KIS lãi sau thuế quý III/2016 hơn 27,3 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) đã công bố BCTC quý III/2016, với doanh thu hoạt động đạt gần 77,6 tỷ đồng, tăng 55,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, doanh thu môi giới tăng 44,5% lên mức hơn 28,3 tỷ đồng. Doanh thu lãi cho vay ký quỹ và ứng trước tăng 62%.

Kỳ này, chi phí hoạt động của KIS đạt hơn 25 ty đồng, tăng 71,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý CTCK cũng tăng mạnh.

Kết quả, KIS lãi sau thuế quý III/2016 hơn 27,3 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

KIS lãi 9 tháng hơn 78 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, KIS đạt hơn 209 tỷ đồng doanh thu hoạt động, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 78 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ.

Hết quý III/2016, tổng tài sản của KIS đạt hơn 2.151,5 tỷ đồng, tăng 17,7% so với số đầu năm. Các khoản cho vay tại thời điểm 30/9/2016 của công ty là hơn 1.758 tỷ đồng, tăng 16,3%.