Kính vạn hoa thành phố (Một cách nhìn Hà Nội đầu thế kỷ XXI)

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Vì sao ai ai cũng muốn về Hà Nội, chúng tôi sẽ bàn đến trong một bài sau. Nhưng có một điều chắc chắn là làn sóng nhập cư hàng chục năm nay không có ai kiểm soát, đặt vấn đề hạn chế hay chọn lọc.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/199701