Kinh tế VN 6 tháng cuối năm: Cơ hội-rủi ro song hành

    2 đăng lạiGốc

    Trong tháng 5 và tháng 6/2008, đã có tình trạng “lạm phát” các bản phân tích và dự báo về kinh tế Việt Nam. Phân tích ngắn gọn dưới đây đưa ra một nhận định độc lập về các xu hướng kinh tế vĩ mô chính trong nửa cuối năm 2008 tác động tới hoạt động của doanh nghiệp.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/47658/default.aspx