Kinh tế Việt Nam và những “kịch bản” không mong đợi

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - “GDP năm 2008 dừng ở 7,2%, lạm phát “chạm” tới 19,4%” - Đây là “kịch bản cơ bản” nhất do Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TƯ (CIEM) dự báo trong Báo cáo Kinh tế Việt Nam vừa được công bố trưa 8/5, tại Hà Nội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=58873