Kinh tế Việt Nam tiếp đà khởi sắc

    Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế của đất nước tiếp tục trên đà phục hồi ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. 10 tháng qua kinh tế đất nước được duy trì ổn định, tăng trưởng; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm; an ninh lương thực và an ninh năng lượng; việc cung ứng lao động cơ bản đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/kinh-te-viet-nam-tiep-da-khoi-sac-58657.htm