Kinh tế Việt Nam tăng trưởng đột phá

    Tăng trưởng quý 3 năm 2022 đạt mức 13,67% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng đột phá cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam sau giai đoạn khó khăn dưới tác động của dịch bệnh.

    Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/kinh-te-viet-nam-tang-truong-dot-pha-v211473.html