Kinh tế Việt Nam: Ổn định và phát triển

    Gốc

    Hanoinet - Đó là đánh giá của PGS. TS Nguyễn Văn Lịch - Viện trưởng Viện nghiên cứu Thương mại trong báo cáo “Tình hình xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2008, dự báo cả năm và các giải pháp thực hiện”.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=80300