Kinh tế Việt Nam đang lấy được đà phục hồi

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    1 liên quanGốc

    Trong bản cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5/2022, Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá, nền kinh tế Việt Nam đang lấy được đà phục hồi dù giá hàng hóa thế giới tăng và điều kiện tài chính toàn cầu đang bị thắt chặt. Tin do Truyền hình Thông tấn – VNews thực hiện.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/kinh-te-viet-nam-dang-lay-duoc-da-phuc-hoi-39000.htm