Kinh tế Việt Nam có nhiều cơ hội tăng trưởng trong năm 2023

    Năm 2023, kinh tế Việt Nam được dự báo vẫn đối mặt với nhiều thách thức như áp lực lãi suất, tỷ giá tăng... Tuy nhiên, kinh tế nước ta vẫn có triển vọng tươi sáng bởi điều kiện thuận lợi được tạo ra từ những nền tảng, kết quả tích cực trong thời gian qua.

    Nhóm PV/VOV.VN

    Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/kinh-te-viet-nam-co-nhieu-co-hoi-tang-truong-trong-nam-2023-post995690.vov