Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã khởi sắc

    Công An TP.HCM
    Gốc

    (CATP) Ước tính 8 tháng đầu năm nay giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức 5,5%. Có 20/27 ngành sản xuất công nghiệp tăng. Khu vực dân doanh tăng cao nhất 8,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,9%; khu vực kinh tế nhà nước trong tình trạng tăng trưởng âm (-2%) nhưng mức độ đã giảm (6 tháng -3,6%). Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, tổng sản lượng thủy sản trong 8 tháng giảm 5,2%, riêng đánh bắt đạt sản lượng tăng 42,2%.

    Đầu tư xây dựng đạt 50,7% so với kế hoạch năm, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều dự án lớn, trọng điểm đã được đưa vào sử dụng hoặc đẩy nhanh tiến độ thi công. Thành phố đã cấp giấy phép đầu tư cho 233 dự án mới và 83 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư FDI đạt trên 1.014 triệu USD. Nâng số dự án còn hiệu lực hoạt động tính đến giữa tháng 8 là 3.397 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký lên tới 27.219,5 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng giảm 22,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 26,4%. Nếu không tính dầu thô, kim ngạch XK tăng 3,4% và kinh tế trong nước tăng 11,2%. Vốn huy động tính đến tháng 8 tăng 33,5% và tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ tín dụng tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 22,1% so với đầu năm. Thị trường chứng khoán đã chuyển biến tích cực, tính thanh khoản của thị trường trong tháng 8 tăng 47,4% so với tháng trước. Thành phố đã giải quyết việc làm cho 194,4 nghìn lao động, đạt 72% kế hoạch năm; riêng số chỗ làm mới được tạo ra là 91,2 nghìn chỗ (đạt 76% kế hoạch). Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng so với những tháng đầu năm, tình hình mất và thiếu việc làm đã có chiều hướng giảm nhiều.

    Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=34553&mod=detnews&p=