Kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng tích cực

    Báo VTC News
    Gốc

    Mặc dù bị ảnh hưởng bởi lạm phát và tác động xấu của thời tiết, dịch bệnh nhưng trong 6 tháng đấu năm, nền kinh tế vẫn tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, thể hiện rõ nhất qua tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đạt 6,5%.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/255941/Default.aspx