Kinh tế Thủ đô tăng trưởng khá, đạt 8,5%

Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khóa XV, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho biết, trong năm 2017 kinh tế-xã hội Thủ đô phát triển đạt kết quả toàn diện. Tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội dự kiến đều hoàn thành kế hoạch.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt 8,5%; thu ngân sách trên địa bàn vượt 1,4% dự toán; 6 chỉ tiêu kinh tế xã hội vượt kế hoạch bao gồm: Kim ngạch xuất khẩu (tăng 8%, kế hoạch là tăng 4-5%); Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm (tăng 100 trường, kế hoạch là 80 trường);

Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch theo tiêu chuẩn nước đô thị (đạt 49,4%, kế hoạch là 40%); Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm (đạt 30 xã, kế hoạch là 22 xã); Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (giảm 0,5%, kế hoạch là giảm 0,2%); Tỷ lệ lao động qua đào tạo (đạt 60,66%, kế hoạch là 59,5%).

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt, một số sở ngành, quận, huyện đã tổ chức các hội nghị chuyên đề đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký kinh doanh, kê khai thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng hiện nay đạt xấp xỉ 100%, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 98%.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu: KInh tế-xã hội Hà Nội năm 2017 phát triển toàn diện (ảnh T.A)

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 của Hà Nội đạt 60,74 điểm (tăng 1,74 điểm), xếp ở vị trí thứ 14/63, tăng 10 bậc so với năm 2015, cao nhất từ trước tới nay. Năm 2016 là năm thứ 4 liên tiếp chỉ số PCI của Hà Nội tăng hạng, cũng là năm đầu tiên Hà Nội bước vào nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt. Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) xếp thứ 3 cả nước và tăng 6 bậc so với năm 2015.

Công tác thu hút vốn đầu tư đạt kết quả tích cực, TP chỉ đạo tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

Dự kiến năm 2017 chấp thuận đầu tư 160 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách vốn đăng ký khoảng 110.000 tỷ đồng; vốn đầu tư FDI đạt 3,356 tỷ USD; đã tiếp nhận 128 dự án đầu tư theo hình thức PPP (09 dự án chuyển hình thức đầu tư, còn 119 dự án), trong đó: 08 dự án đã hoàn thành, tổng vốn đầu tư 13.683 tỷ đồng; 12 dự án đang triển khai thực hiện, tổng vốn đầu tư 28.505 tỷ đồng; 99 dự án đang tiến hành thủ tục, tổng vốn đầu tư 287.949 tỷ đồng; cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 25.160 đơn vị (tăng 11%), vốn đăng ký 240.000 tỷ đồng (tăng 4% so với năm 2016) nâng tổng số doanh nghiệp trên dịa bàn lên 231.922 doanh nghiệp. Vốn đầu tư xã hội ước thực hiện 308.500 tỷ đồng, tăng 11% so năm 2016.

Vân Hà