Kinh tế thế giới có thể 'hạ cánh mềm' vào năm 2024

Kinh tế thế giới trong năm 2024 có thể sẽ 'hạ cánh mềm', tức tăng trưởng chậm lại so với năm 2023. Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Gaza hiện nay có thể làm chệch hướng tăng trưởng kinh tế thế giới trong ngắn hạn. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) ngày 29/11.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/kinh-te-the-gioi-co-the-ha-canh-mem-vao-nam-2024-103002.htm