Kinh tế Thái Lan thời USD suy yếu

Đầu tháng 3, chính phủ thông qua khoản giảm thuế trị giá 40 tỷ baht (1,26 tỷ USD) - chiếm 0,45% GDP của Thái Lan - để kích thích tiêu dùng và sự tăng trưởng của khu vực bất động sản.