Kinh tế số đóng góp khoảng 14,26% vào GDP Việt Nam năm 2022

Năm 2022, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt 3.893.595 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2021 và gấp 1,5 lần so với dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 của cả nước.

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.)

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.)

Tính đến cuối năm 2022, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt 3.893.595 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2021 và gấp 1,5 lần so với dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 của cả nước. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 98.982,30 tỷ đồng, tăng 24,7% so với năm 2021.

Trong lĩnh vực kinh tế số và xã hội số, đóng góp của kinh tế số cho GDP năm 2022 ước đạt tỷ trọng khoảng 14,26% , trong đó, kinh tế số ICT đóng góp khoảng 7,18%./.

Thanh Trà (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kinh-te-so-dong-gop-khoang-1426-vao-gdp-viet-nam-nam-2022/838115.vnp