Kinh tế Pháp thiệt hại nặng nề do làn sóng đình công

Cuộc đình công của công nhân viên ngành đường sắt Pháp kéo dài bốn ngày qua nhưng chưa có dấu hiệu kết thúc. Chiến dịch phản đối cải cách của chính phủ về các chế độ đặc biệt chưa biết có thành công hay không, nhưng các cuộc đình công liên tục trong vòng một tháng qua đã và đang làm xáo trộn nền kinh tế và các doanh nghiệp ở Pháp.