Kinh tế Nhật suy thoái lần đầu tiên trong 7 năm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chính phủ Nhật xem xét điều chỉnh tăng trưởng GDP quý 2. Cụ thể GDP nước này suy giảm 0,9% trong quý 2, mức sụt giảm theo quý tệ hại nhất của kinh tế Nhật trong 7 năm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=109681