Kinh tế Nhật Bản suy thoái

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT – Kinh tế Nhật Bản lần đầu lâm vào suy thoái kể từ năm 2001 khi tốc độ tăng trưởng giảm 0,1 % trong quý ba và trước đó đã giảm 0,9% trong quý hai.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135205&sub=60&top=38