Kinh tế Nhật Bản suy giảm mạnh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chính phủ Nhật Bản cũng vừa tuyên bố, kinh tế nước này đang suy thoái. Chính phủ vừa được cải tổ đang đối mặt với nhiều khó khăn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=85148