Kinh tế Mỹ suy thoái: Nước nào được, nước nào mất?

    Báo An Ninh Thế Giới
    5 đăng lạiGốc

    Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, khó có quốc gia nào có thể tránh được tác động trong trường hợp kinh tế Mỹ “gặp khó khăn”.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/39088/default.aspx