Kinh tế Mỹ “hắt hơi”, Mêhicô “cảm cúm”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hai lần trong hơn 3 thập kỷ, chính phủ Mêhicô cho thấy sự hoang phí và điều hành không tốt của chính phủ một nước có thể gây ra tác động tiêu cực như thế nào.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=120088