Kinh tế Indonesia tăng trưởng lạc quan

    2 đăng lạiGốc

    Tăng trưởng kinh tế Indonesia trong quý 3 có thể sẽ đạt 6,2% nhờ xuất khẩu tăng mạnh...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=78fbee7c9371fd&page=category