Kinh tế Hà Nội khởi sắc trở lại

10 tháng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, TP Hà Nội đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Tăng trưởng của cả ba khu vực kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ tiếp tục duy trì tăng hơn cùng kỳ; đặc biệt xuất khẩu (XK) trong tháng 10 đã tăng trở lại sau 9 tháng giảm.

Nước rút cho mục tiêu xuất khẩu

Theo số liệu của Cục Thống kê Hà Nội, trong tháng 10, kim ngạch XK trên địa bàn ước đạt 904 triệu USD, tăng 0,6% so với tháng trước và 4,8% so với cùng kỳ năm 2015. Ước tính 10 tháng, kim ngạch XK đạt 8.807 triệu USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ. Đây là kết quả đáng mừng khi trước đó, giá trị XK tháng 9 ước đạt 885 triệu USD, giảm 0,9% so tháng trước; lũy kế 9 tháng giảm 0,4% so với cùng kỳ.

May hàng xuất khẩu tại Công ty CP May Chiến Thắng, khu công nghiệp Lai Xá. Ảnh: Nguyễn Đức

Chủ trương của TP là đẩy mạnh XK trên địa bàn, với các giải pháp cụ thể đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan, thuế, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giải quyết các thủ tục đầu tư cho sản xuất hàng XK; Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho DN. Bên cạnh đó, hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN được tiếp cận vốn vay ngân hàng với lãi suất hợp lý. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao sức cạnh tranh cho DN, nhà sản xuất. Tiếp tục thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư để đẩy mạnh XK…

Cũng trong tháng 10, một số chỉ tiêu khác như chỉ số sản xuất công nghiệp và tổng mức bán hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng trưởng lần lượt 7% và 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư phát triển tại Hà Nội cũng tăng trưởng gần 10%. Nhiều công trình, dự án trọng điểm có quy mô lớn đã được khởi công và đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.Tháo gỡ khó khăn Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều yếu tố cả thế giới và trong nước đang làm tăng chi phí đầu vào và gây áp lực mặt bằng giá, lạm phát... Tình hình thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp đã gây ra những hậu quả lớn đến sản xuất nông nghiệp và thủy sản. Giá trị XK hàng hóa mới bắt đầu tăng lên song kế hoạch đặt ra năm 2016 là từ 7 - 8% đòi hỏi sự phấn đấu rất lớn của các ngành, các cấp và cộng đồng DN trên địa bàn…Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2016, Sở KH&ĐT đã được TP giao nhiệm vụ rà soát lại việc thực hiện các chỉ tiêu. Đối với những chỉ tiêu hiện đạt thấp, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện, với quyết tâm cao đạt được kết quả tốt nhất. TP đã đề ra các giải pháp trọng tâm trong 2 tháng còn lại gồm: Tăng cường, mở rộng các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp và có chính sách hỗ trợ, đào tạo lao động. Đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 10,5% trong 3 tháng cuối năm để đạt chỉ tiêu 8,5 - 9%. TP cũng đã đặt nhiệm vụ chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức. Tăng cường chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và tác nghiệp. Phấn đấu đi đầu cả nước về xây dựng chính quyền điện tử. Bên cạnh đó, TP đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách. Thực hiện tốt các vấn đề về cây xanh, công viên, VSMT, điện, chiếu sáng, quảng cáo… với chủ đề "Năm trật tự và văn minh đô thị"… tập trung tạo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp.