Kinh tế đối ngoại tăng trưởng vượt bậc

Một năm rưỡi là quãng thời gian chưa đủ dài để có thể đánh giá và nhìn nhận đầy đủ các tác động của việc gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) đối với nền kinh tế Việt Nam. Nhưng theo nhận xét của các chuyên gia kinh tế, về cơ bản, việc gia nhập WTO đã đem lại những kết quả như Chính phủ và các nhà nghiên cứu kinh tế kỳ vọng...