Kinh tế đang suy giảm, chưa suy thoái

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Những ngày gần đây, kinh tế thế giới tiếp tục chao đảo bởi sức lan tỏa ngày càng sâu rộng của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=109552