Kinh tế châu Âu chịu tác động tiêu cực sau bầu cử Tổng thống Mỹ

Báo chí châu Âu cho rằng, kinh tế thế giới nói chung và kinh tế của châu Âu nói riêng sẽ chịu tác động tiêu cực sau bầu cử Tổng thống Mỹ.

Kinh tế châu Âu chịu tác động tiêu cực sau bầu cử Tổng thống Mỹ - Ảnh 1

Đa số báo chí châu Âu cho rằng, quá trình toàn cầu hóa về kinh tế sẽ giảm tốc độ, hàng rào bảo hộ mậu dịch sẽ cao thêm, bất lợi cho châu Âu, bất kể ai sẽ là Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Đây là tín hiệu xấu đối với kinh tế châu Âu vì Mỹ vẫn nhập khẩu rất nhiều hàng hóa từ khu vực này.

Phóng viên Lê Hồng Quang đã điểm lại một số bài trên các trang báo châu Âu ra sát trước tuần người Mỹ đi bầu cử Tổng thống.