Kinh tế châu Á sớm hồi phục, châu Âu lún sâu vào suy thoái

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Các chuyên gia tài chính quốc tế dự Diễn đàn Tài chính ở Hồng Công (Trung Quốc) trong hai ngày 19 và 20-1 nhận định đã có dấu hiệu các nền kinh tế châu Á sớm vượt qua khủng hoảng tài chính hiện nay, nhưng khuyến cáo khu vực này cần thúc đẩy nền kinh tế tự chủ, giảm phụ thuộc xuất khẩu.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=139759&sub=60&top=38