'Kính phụ đề' chuyển đổi lời nói thành văn bản

    Tạp chí Tri Thức Trực Tuyến
    5 liên quanGốc

    Chiếc kính giá 485 USD có thể hiển thị phụ đề theo thời gian thực, giúp người khiếm thính phản hồi các cuộc trò chuyện không có độ trễ.

    Minh Thư Theo SCMP

    Nguồn Zing: https://zingnews.vn/video-kinh-phu-de-chuyen-doi-loi-noi-thanh-van-ban-post1340809.html