Kinh phí cho GD&ĐT là 1.647,265 tỷ đồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Tổng kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2008 được Thủ tướng Chính phủ giao là 1.647,265 tỷ đồng, tăng 144,436 tỷ đồng so với năm 2007 (tăng 10%).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=36519