Kinh nghiệm trong giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 ở Văn Bình

Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô đoạn qua huyện Thường Tín đã cơ bản bàn giao xong mặt bằng, nhà thầu đang triển khai thi công, đó là hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại xã Văn Bình.

BÍch Hời _ Nguyễn Trọng - Chu Công

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/kinh-nghiem-trong-giai-phong-mat-bang-duong-vanh-dai-4-o-van-binh.html