Kinh nghiệm rút ra từ đại hội điểm MTTQ cấp huyện

Chuẩn bị chu đáo văn kiện, nhân sự Đại hội theo đúng hướng dẫn, sáng tạo trong tuyên truyền, lan tỏa khí thế thi đua xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân – đó là những kinh nghiệm rút ra từ Đại hội điểm MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 ở thành phố Hà Nội.

Thanh Nhàn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/kinh-nghiem-rut-ra-tu-dai-hoi-diem-mttq-cap-huyen.html